Helena Filipsson Nyström

Varför har du engagerat dig i Opphem Malt?
Ur mig kan det spruta ut idéer om stämningen är den rätta. En förflugen tanke blev till ord under en kväll på Opphems pub 2017. Den fick grogrund och växte sig starkt bland den manliga delen av styrelsen. Varför inte försöka? I Opphem kan vi göra det omöjliga möjligt, men inte utan våra starka kvinnor! Jag gillar att skapa nytt och att gå vägar jag inte förut gått, och bidra till realiseringen av en dröm.

Vilken är din relation till whisky och öl?
Ursch och fy! Inte gott! Men hantverket är intressant, särskilt förmågan att förändra smak efter råvaror, och jag väntar fortfarande på champagneölen! Det är också häftigt att Opphem Malt tar i anspråk alla våra kompetenser. Bortsett från att vi är på vår gård, så är mitt huvudsakliga bidrag att utforska möjligheter.

Har du någon vision om Opphem Malt om 10 år?
Då säljer vi vårt eget öl och det är dags för oss att prova vår första whisky som lagrats i fem år.

Är det något i det pågående arbetet som hittills överraskat dig?
Det som vi ensamt inte förmår, förmår vi tillsammans. Så många nya sidor har vi lärt känna av människor som blivit nära vänner. Omisstaglig optimism, enormt byggpraktiskt kunnande, entusiasm, glöd, gröna fingrar, god mat och vänskap.