19/11 Takgips och spackling

För några dagar sedan slutförde Marie och Anders L dräneringen framför den östra väggen. Idag har Tobbe spacklat insidan av schaktet första gången. Jag har börjat testa med att sätta takgips på plan 2, 3 lager med förskjutna skarvar ska det vara.

Tyvärr är ju arbetsdagen inställd på obestämd framtid. men inget hindrar att du gör ett dagsverke ändå, kontakta Anders H eller Tobbe först bara.