Januari – Mars 2022

Styrelsen har ägnat tid åt att planera hur produktionen ska gå till. Vilka grejer som behövs, hur de skall placeras, osv. Resultatet är den ritade bilden. Det konstnärliga värdet kan diskuteras, men slutsatserna är värdefulla.

Vattenrening och avhärdare på plats i destilleriet.

Remi, Tobbe, m fl monterat en telfer i trapphuset. Snart kommer faten hem. Stort tack till Remi för insatsen!