Milstople Byggnadslov

Idag 2021-12-07 hade vi slutsamråd med kommunen angående byggnadslovet. Inga anmärkningar. Det innebär att bygget ur det perspektivet är avslutat och att vi nu kan ta lokalerna i bruk. Fantastiskt roligt, se så glada alla är på bilden. 2 år har det tagit och mycket jobb har det varit. Idag har vi fått lön för mödan.
Ett stort tack till alla er som byggt, skänkt grejer, hejat på, mm

Lämna en kommentar