Anders Ljungberg

Varför har du engagerat dig i Opphem Malt?
Framförallt för att det är roligt och en utmaning som kräver engagemang, vilja och en massa olika kompetenser. Det är få förunnat att se ett mikrodestilleri växa fram hemmavid där fritid och arbete kan kombineras och där olika generationer är med i projektet. Det är en viktig faktor som kommer ge en långsiktig bärkraft.

Vilken är din relation till whisky och öl?
Den blir bara bättre med åren. Whisky ville jag tidigare helst bara ha den rökigaste, men ser numera många fler nyanser som passar bra vi olika tillfällen. Vad gäller öl så är det en utmärkt måltidsdryck eller törstsläckare.

Har du någon vision om Opphem Malt om 10 år?
Då säljer vi öl gjord på Mellangårdens humle direkt i ”Opphem Malts ölbutik”. Vårt första whiskylager är inom kort fyllt till brädden med tunnor av ek från Opphem och behöver utökas. Tankar på att också starta någon form av kompletterande café, pub eller restaurangverksamhet i en annan del av logen gror.

Är det något i det pågående arbetet som hittills överraskat dig?
Den stora samarbetsvilja som kommun och myndigheter har. Det engagemang som finns bland aktieägare och andra i att bidra på olika sätt. Att vi faktiskt nu redan har bygglov och pengar till att bygga lokal och avlopp och att bygget nu pågår.